در بخش امکانات نرم افزار، امکان تغییر پوسته نرم افزار، تنظیمات کاربری، امکان تعویض رنگ و تصویر پس زمینه ، امکان ویرایش تصویرکاربر و امکانات جانبی وجود دارد.

تغییر پوسه نرم افزار :

۱) برای تغییر پوسته نرم افزار بر روی گزینه تغییر پوسته نرم افزار  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

امکانات :۲) برای تغییر پوسته کافی است یکی از تم های مورد نظر را انتخاب کرده تا تغییرات برروی سیستم اعمال شود.

تنظیم پس زمینه :

برای تعوض تصویر پیش فرض نرم افزار مدیریت کلینیک سیب و یا تغییر رنگ محیط نرم افزار از این بخش استفاده نمایید.

برای تعویض رنگ، گزینه رنگ را انتخاب نمایید تا تصویری مانند زیر نمایش داده شود.

سپس رنگ مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه ذخیره را  کلیک کنید.
برای تعویض تصویرپس زمینه، گزینه تصویر را انتخاب نمایید.

سپس تصویر مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه open را کلیک کنید.

بر روی گزینه ذخیره  کلیک کنید.

ویرایش پروفایل :

کاربران از این قسمت می توانند تصویر کاربری خود را تعویض و تصویر دلخواه خود را جایگزین کنند.

برای تعویض تصویر گزینه ویرایش پروفایل را  کلیک نمایید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

گزینه انتخاب تصویر را کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

تصویر مورد نظر را انتخاب نمایید و بر روی گزینه open کلیک نمایید.

سپس بر روی گزینه ذخیره  کلیک نمایید.

تنظمیات کاربری :

در بخش تنظیمات کاربری  امکان تغییر رمز عبور کاربر و انتخاب پیش فرض سیستم وجود دارد.

انتخاب پیش فرض ها :

۱) برای تغییر تنظیمات پیش فرض بر روی گزینه انتخاب پیش فرض  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود.

۲) در بخش کد رنگ ها، رنگ مورد دلخواه خود را انتخاب کنید.
۳) در بخش پیش فرض های کشویی نوع دفترچه پیش فرض، بیمه پیش فرض، نوع مراجعه پیش فرض و جنسیت پیش فرض را انتخاب نمایید.
۴) در بخش مدل چاپ قبض پذیرش، آیتم مورد نظر را انتخاب نمایید.
۵) در بخش نمایش پزشکان و پرستاران در فرم پذیرش، آیتم مورد نظر را انتخاب نمایید.
۶) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم شخصی سازی بسته نخواهد شد.
۷) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم شخصی سازی بسته خواهد شد.

تغییر رمز عبور :

۱) برای تغییر رمز ورود بر روی گزینه تغییر رمز عبور  کلیک کنید تا فرمی مانند زیر نمایش داده شود

۲) رمز عبور فعلی خود را وارد نمایید.
۳) رمز عبور جدید را وارد نمایید و گزینه ذخیره را کلیک کنید.
۴) در صورتی که میخواهید سامانه برای شما رمز عبور تعریف کند بر روی گزینه ایجاد رمز عبور امن کلیک کنید.
۵) در صورت انتخاب گزینه ذخیره  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم ویرایش رمز عبور بسته نخواهد شد.
۶) در صورت انتخاب گزینه ذخیره و بستن  اطلاعات مربوطه ذخیره شده و فرم ویرایش رمز عبور بسته خواهد شد.

امکانات جانبی :

در این بخش امکان استفاده از ماشین حساب و دفترچه تلفن وجود دارد.

ماشین حساب :

۱) برای استفاده از ماشین حساب بر روی گزینه ماشین حساب  کلیک کنید.

دفترچه تلفن :

۱) برای استفاده از دفترچه تلفن بر روی دفتر تلفن خصوصی  کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۲) برای ثبت مخاطب جدید بر روی افزودن  کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.
۴) در قسمت شعبه مربوطه، آیتم مورد نظر را انتخاب کنید.
۵) در صورتی که میخواهید اطلاعات ثبت شده فعال و قابل استفاده باشد حتما گزینه وضعیت را  انتخاب کرده و در حالت فعال قرار دهید. در صورتی که گزینه وضعیت انتخاب نشود، اطلاعات مخاطب ثبت شده در سایر قسمت‌ها قابل استفاده نخواهد بود.
۶) گزینه ذخیره را  کلیک کنید.

جهت ویرایش مخاطب مراحل زیر را دنبال کنید.

۱) بر روی گزینه دفترتلفن خصوصی  کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۲) برای ویرایش دفترچه تلفن خصوصی، ابتدا روی آن کلیک کرده و سپس روی گزینه ویرایش کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش داده شود.

۳) اطلاعات مورد نظر را تغییر داده و گزینه ذخیره را  کلیک نمایید.
۴) اطلاعات با موفیقت ویرایش شد.

جهت حذف مخاطب مورد نظر مراحل زیر را انجام دهید :

۱) ابتدا آیتم مورد نظر را از لیست مخاطبین ثبت شده انتخاب کنید.

۱) گزینه حذف را  کلیک کنید تا پیغام اطمینان از حذف اطلاعات مانند تصویر زیر نمایش داده شود. چنان‌چه روی گزینه بلی کلیک نمایید، اطلاعات مورد نظر حذف خواهد شد.

نوسازی اطلاعات :

با توجه به اینکه نرم افزار مدیریت کلینیک سیب به صورت تحت شبکه قابل استفاده می باشد و چندین کاربر به صورت همزمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند. جهت مشاهده آخرین تغییرات اطلاعات موجود در فرم ها از گزینه نوسازی استفاده می شود.
۱) برای نوسازی اطلاعات، گزینه نوسازی را  کلیک نمایید.

دفتر تلفن عمومی :

این بخش توسط مدیر سیستم فعال میشود، مخاطب هایی که مدیریت به صورت عمومی تعریف کند در این فرم قابل مشاهده خواهد بود.

راهنمای خروج :

برای خروج از فرم ها، گزینه خروج را  کلیک کنید.