ساعت کاری 08:30-16:30

آذربایجان‌شرقی، میانه

09392370170

مدیریت کلینیک نسخه سیب سبز

کامل‌ترین نسخه سامانه مدیریت کلینیک شامل (نرم‌افزار مدیریت کلینیک/درمانگاه، نرم‌افزار حقوق و دستمزدکلینیک، نرم‌افزار حسابداری چندسطحی و …)